Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Parim paral­leel­sus­sea­de!
Alus­ta raha sääst­mist Leica mojo3D-ga

Leica mojo3D paral­leel­sus­sea­de on nuti­kam täp­pis­juh­ti­mis­süs­teem, mis on loo­dud Teie aja ja raha sääst­miseks, nii täna kui aas­ta­te pärast. Pal­ju­de töös­tus­li­ke juh­ti­va­te uuen­dus­te­ga on Leica mojo3D mit­me­külg­ne paral­leel­sus­sea­de eri­ne­va­te uuen­dus-või­ma­lus­te­ga, mis lase­vad kasu­ta­jal süs­tee­mi kohan­da­da vas­ta­valt oma vaja­dus­te­le. Iga­ühel on või­ma­lik Leica mojo3D ga luua enda vaja­dus­te­le parim paral­leel­sus- juh­ti­mise süs­teem.

 

Leica Geosys­tems põl­lu­ma­jan­dus sead­me­te grupp face­boo­kis: LINK

The Leica mojo3D is desig­ned to grow with your far­ming ope­ra­tion. With many indust­ry-lea­ding advance­ments, the Leica mojo3D is a ver­sa­ti­le gui­dance dis­play with mul­tiple upgra­de options allowing users to uniquely cus­to­mize the sys­tem to fit their indi­vi­dual needs. Choo­se from a ran­ge of option packs to add terrain-com­pen­sa­ted elect­ric auto-steer, sing­le sec­tion or mul­ti-sec­tion cont­rol, or high accu­racy RTK via the Leica mojoRTK.

 

The Leica mojo3D is desig­ned to grow with your far­ming ope­ra­tion. With many indust­ry-lea­ding advance­ments, the Leica mojo3D is a ver­sa­ti­le gui­dance dis­play with mul­tiple upgra­de options allowing users to uniquely cus­to­mize the sys­tem to fit their indi­vi­dual needs. Choo­se from a ran­ge of option packs to add terrain-com­pen­sa­ted elect­ric auto-steer, sing­le sec­tion or mul­ti-sec­tion cont­rol, or high accu­racy RTK via the Leica mojoRTK.