Vahend eri­ne­va­te pinda­de kal­de­nurka­de mõõt­miseks

Digi­taal­ne kal­de­mõõ­dik KM-1 on kaa­sas­kan­tav sea­de tee­pin­na, põran­da, lae, torus­ti­ku jm. kal­de­nurka­de mõõt­miseks tee­de-ehi­tu­ses ja ehi­tu­ses. Kal­de­mõõ­di­ku riht­la­ti pik­kus on 1.2 m ja sea­de on kok­ku­pan­dav.

Lisa­va­rus­tus

Lisa­va­rus­tuse­na on saa­da­val 3 m pik­ku­ne riht­latt, mis kin­ni­tub lühe­ma lati kül­ge ja mõõ­te­kiil pin­na tasa­su­se mõõt­miseks.

Liht­ne kasu­ta­da

Kal­de­mõõ­di­kut KM-1 on liht­ne töö­ko­hal kalib­ree­ri­da, teda saab kalib­ree­ri­da ka soo­vi­tud kal­de­le. Kal­de kont­rol­li­misel võib sis­se lüli­ta­da heli­sig­naa­li, mis tea­tab, kui kal­le vas­tab ette­an­tu­le. Lae kal­de mõõt­mis­el pöör­du­vad kal­de­mõõ­di­ku tab­lool ole­vad numb­rid auto­maat­selt ümber.