Müü­gil väga lai valik eri­ne­vaid sta­tiive
Puit sta­tiivid, teles­koop sta­tiivid, masi­n­au­to­maa­ti­ka sta­tiivid kuni 4m. töö kõr­gu­se­ga.

Küsi hin­da 56454278 või viljar@thek.ee