SP Anduriga muu­tub töö bul­doo­seriga kii­re­maks, täp­se­maks ja suju­va­maks kui kuna­gi varem.
Uus SP Teh­no­loo­gia Leica Geosystems’ilt on loo­dud bul­doo­se­ri töö pro­duk­tiiv­se­maks muutmiseks.
Teh­no­loo­gia toe­tab nii GPS kui TPS põhi­seid süsteeme.
SP