SP Anduriga muutub töö buldooseriga kiiremaks, täpsemaks ja sujuvamaks kui kunagi varem.
Uus SP Tehnoloogia Leica Geosystems’ilt on loodud buldooseri töö produktiivsemaks muutmiseks.
Tehnoloogia toetab nii GPS kui TPS põhiseid süsteeme.
SP Tehnoloogia võimaldab Teil saavutada suurepärased tulemused kiiremini igas keskkonnas.

SP Tehnoloogia tähendab…

 • Kiirust ja produktiivsust
 • Sujuvust ja täpsust
 • Suuremat tootlikust
 • Unikaalset paindlikust

Töötamine suurematel kiirustel:

SP Andur võimaldab töötada kaks korda kiiremini kui enne. Sinu tööd valmivad palju kiiremini, erinevate masinate vajadus väheneb ja masinad vabanevad kiiremini järgmisteks töödeks. SP tõstab tootlikust, masina säilivust ja optimeerib veelgi materjali kasutust igal objektil.

Täpne ja paindlik erinevas kekskonnas!

Leica SP Tehnoloogia annab võimaluse töötada kiirelt ja täpselt, olenemata ümbrusest kus töötama satute. Võimalik kasutada nii GPS kui ka TPS lahendust. Ehitate uut teed paksu metsa sees või on objekt kesklinna kõrgete majade vahel? TPS e. Tahhümeetri lahendus võimaldab Teil töötada 3D süsteemiga ka seal kus GPS lahendus ei sobi.
Ehitate uut maanteed keset põlde lageda taeva all? Vahetage paar komponenti oma 3D süsteemil, seadke üles baasjaam või kasutage olemasolevat baasjaamavõrgustikku ja oletegi seadnud valmis masina töötamaks GPS põhiselt.
Leica Geosystems saab aru ehitajate igapäeva vajadustest ja töö iseloomu muutustest. Masinaid tuleb kasutada erinevates keskkondades ja sellepärast on välja töötatud tooted, mis annavad vabaduse valida millal ja kus oma masinat kasutada soovid!

 

Olemasoleva süsteemi täiendamine.

SP Tehnoloogia on saadaval täiendusena olemasolevatele Leica PowerGrade 3D süsteemidele, või valikuna uue süsteemi soetamisel. Seda saab väga kergelt lisada ja ei ole vajalik teostada eraldi koolitust operaatorile. Vahetatakse ainult andur ja lisatakse vajalik tarkvara. Masinal olevad seadmed visuaalsel ei muutu. See kuidas aga masin peale SP paigaldust käitub on hoopis midagi muud!

SP Tehnoloogia saladus

Põhi komponent on SP14 andur ( Esimesel pildil ) mis võimaldab inertsiaalset juhtimist (INS integrated). Lisaks uus 5 korda kiirem hüdraulika juhtimine( 100Hz signaali edastus võrreldes vana 20Hz GNSS komponentidega) Tänu millele on oluliselt tõstetud masina suutlikust ja võimsust erinevatel tööülesannetel.

Tähtsamad SP Tehnoloogia eelised:

 • Viimane lihv buldooseriga kasvõi kolmanda käiguga
 • Paindlik kasutus: GPS või TPS süsteemiga
 • Vajalik tulmus saavutatakse oluliselt kiiremini
 • 5 korda kiirem hüdraulika juhtimine
 • Võimaldab töötada ka kehva leviga
 • Lihtne lisada olemasolevale süsteemile
 • Teehöövli vajadus praktiliselt puudub