THEK Auto­maa­ti­ka osa­les Ees­ti Ehi­tab 2011 mes­sil mis toi­mus Tal­lin­nas 6–9 aprill.

Osa­le­ja­id oli pal­ju ja rah­vast käis kõi­ki­del päe­va­del piisavalt.
THEK Auto­maa­ti­ka oli B1 hal­lis kus sai demost­ree­ri­tud ena­mus meie too­te­va­li­kus­se kuu­lu­vaid seadmeid.

l1000338l1000336l1000343l1000325Depthmaster