Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

torulaserLeica Piper

Laser, mis mahub 100 mm torus­se. Üli­tu­gev konst­rukt­sioon, suurepärane
mõõ­te­tu­le­mus ühes kompaktseadmes

  • Auto­maat­ne kal­de kompensatsioon
  • Kaua kes­tev aku (40 h.)
  • Või­mas ja ere lase­ri­kiir — 635 nm (puna­ne)
  • Liht­salt loe­tav val­gus­tu­se­ga ekraan
  • Auto­maat­ne siht­mär­gi leid­mise tark­va­ra Alignmaster
  • IR kaug­juh­ti­mise võimalus