Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

torulaserLeica Piper

Laser, mis mahub 100 mm torus­se. Üli­tu­gev konst­rukt­sioon, suu­re­pä­ra­ne
mõõ­te­tu­le­mus ühes kom­pakt­sead­mes

  • Auto­maat­ne kal­de kom­pen­sat­sioon
  • Kaua kes­tev aku (40 h.)
  • Või­mas ja ere lase­ri­kiir — 635 nm (puna­ne)
  • Liht­salt loe­tav val­gus­tu­se­ga ekraan
  • Auto­maat­ne siht­mär­gi leid­mise tark­va­ra Align­mas­ter
  • IR kaug­juh­ti­mise või­ma­lus