Lai valik lisa tar­vi­kuid mõõ­te­va­hen­di­te­le nagu näi­teks: Sta­tiivid, teles­koop latid, pris­mad, mõõtesauad