Kui teil on 3D panee­lis ole­mas inter­ne­ti­ühen­dus siis on või­ma­lik läbi pil­ve­tee­nu­se sin­na pea­le laa­di­da uued projektid.
Saa­da pro­jekt aad­res­si­le asko@thek.ee ja kir­ju­ta mis masi­na­le soo­vid pro­jek­ti pea­le panna.

Tee­nu­se hind 20€+20% / masi­na kohta.