Trans­por­ti­misel, kuk­ku­des, vää­na­tes, põru­ta­des, vms. mõju­ta­des lähe­vad sauad aja möö­du­des kõve­raks ja sel­li­se saua­ga ei saa enam täp­seid mõõt­mis­tu­le­mu­si. See­pä­rast paku­me saua vesi­loo­di kalib­ree­ri­mise teenust.
Lepi eel­ne­valt aeg kok­ku ja tule koos saua­ga läbi. Vesi­loo­di kalib­ree­ri­miseks kulub aega umbes 5–10minutit. 

Tee­nu­se hind 10€ ühe saua kohta.