Deprecated: wp_make_content_images_responsive on alates versioonist 5.5.0 vananenud! Parem variant on wp_filter_content_tags(). in /home/np39567/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Baas­jaama­de asu­ko­had. 

Stat­sio­naar­se baas­jaa­ma eeli­sed:

ƒ Pole vaja ise baas­jaa­ma osta ja sea­dis­ta­da

ƒ Liht­ne kasu­ta­da

ƒ Arvu­ta­tud rove­ri asen­di täp­sus on üht­lasem

Võr­gu RTK puu­dused:

ƒ RTK võr­gu tel­li­mise ja võr­gu RTK paran­dus­te vas­tu­võt­mise kulud pal­ju­de kasu­ta­ja­te kor­ral

ƒ Sõl­tu­valt baas­jaa­ma ja objek­ti vahe­li­sest kau­gu­sest ei pruu­gi RTK paran­di­te täp­sus olla nii täp­ne kui võr­rel­da objek­ti­põ­hi­se baas­jaa­ma­ga 

NB! Mida kau­ge­ma­le baas­jaa­mast lähed seda suu­rem mõõt­mis­vi­ga tekib.
Lisaks sead­me enda mõõt­mis­e­vea­le lisan­dub iga 1km koh­ta 1mm mõõ­te­vi­ga.

Tee­nu­se mak­su­mus 100€ kasu­ta­ja koh­ta kalend­ri­kuus.