Baas­jaama­de asukohad.

Stat­sio­naar­se baas­jaa­ma eelised:

ƒ Pole vaja ise baas­jaa­ma osta ja seadistada

ƒ Liht­ne kasutada

ƒ Arvu­ta­tud rove­ri asen­di täp­sus on ühtlasem

Võr­gu RTK puudused:

ƒ RTK võr­gu tel­li­mise ja võr­gu RTK paran­dus­te vas­tu­võt­mise kulud pal­ju­de kasu­ta­ja­te korral

ƒ Sõl­tu­valt baas­jaa­ma ja objek­ti vahe­li­sest kau­gu­sest ei pruu­gi RTK paran­di­te täp­sus olla nii täp­ne kui võr­rel­da objek­ti­põ­hi­se baasjaamaga 

NB! Mida kau­ge­ma­le baas­jaa­mast lähed seda suu­rem mõõt­mis­vi­ga tekib.
Lisaks sead­me enda mõõt­mis­e­vea­le lisan­dub iga 1km koh­ta 1mm mõõteviga.

Tee­nu­se mak­su­mus 100€ kasu­ta­ja koh­ta kalendrikuus.