Lõpuks on üles saa­nud THEK Auto­maa­ti­ka koduleht.

Mõnin­gad rub­rii­gid on veel tüh­jad, aga täius­ta­me leh­te jooks­valt. Pea­gi saab paku­ta­va­te too­de­te koh­ta luge­da ja alla laa­di­da vaja­lik­ku informatsiooni.

 

Lugu­pi­da­mi­se­ga
Vil­jar Reemann
Müügijuht